Don't Miss

John Madejski Academy 46-74 City of London Academy – Southwark

Top scorers

John Madejski Academy

Eva Luzon 16
Tyra Phelan 13
Elia Ando 8

City of London Academy – Southwark

Ebere Egbirika 23
Emily O’Connell 10
Esther Kursite 10